Bära sin smärta
       
     
En kundvagn
       
     
Silent moves